Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu spraw kadrowych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

WOr.2110.16.2019

 

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Będzina

ogłasza konkurs

na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista

w Wydziale Organizacyjnym

(zadania z zakresu spraw kadrowych)

w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20

 

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. obywatelstwo polskie albo obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1282) pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej (art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1559 z późn. zm);

 2. wykształcenie wyższe,

 3. staż pracy - minimum 10 lat zatrudnienia na stanowisku pracy ds spraw kadrowych lub kadrowo-płacowych,

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. znajomość Kodeksu pracy, wraz z przepisami wykonawczymi,

 7. znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, wraz z przepisami wykonawczymi,

 8. znajomość przepisów Ustawy o strażach gminnych,

 9. znajomość przepisów Ustawy o samorządzie gminnym.

  Pełna treść ogłoszenia dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prezydent Miasta Będzina ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym (zadania z zakresu spraw kadrowych) w Urzędzie Miejskim w Będzinie, przy ul. 11 Listopada 20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Magdalena Rogowicz
Data na dokumencie:14.08.2019
Data publikacji:14.08.2019 10:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż