Będzin, dnia 29 sierpnia 2019 roku

 

WPSiDG.8030.21.2019

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1492 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż na konkurs z zakresu zdrowia publicznego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019-2021" w 2019 roku wpłynęła jedna oferta.

 

P.H.U. FINESSE

Anna Szwajcok -Adamczyk

41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnica 34/18

 

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 0050.494.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 grudnia 2017 roku pozytywnie zaopiniowała powyższą ofertę.

 

Realizatorem zadania pn.” Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019-2021" w 2019 roku będzie P.H.U.FINESSE Anna Szwajcok -Adamczyk 41-400 Mysłowice ul. Wielka Skotnicka 34/18.

 

Przyznana kwota środków finansowych na realizację zadania to 6 762,56 zł.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU pn. „Program profilaktyki otyłości i nadwagi wśród uczniów klas I szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Będzina na lata 2019-2021"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:30.08.2019 09:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:30.08.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:07.09.2019 00:03