Będzin, dnia 5 sierpnia 2019 roku

 

Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku

o wypłatę dodatku energetycznego.

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do powyższego projektu uchwały, natomiast Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.09.2019 11:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agata Wyderka-Pietrzyk
Data na dokumencie:05.09.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:20.09.2019 00:02