Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.08.2019 r.

w sprawie:

  • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku
    Zarządzenie Nr 0050.266.2019 pdf, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4
  • zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.181.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie użyczenia Komendzie Hufca Związku Harcerstwa Polskiego Ziemi Będzińskiej im. Króla Kazimierza Wielkiego nieruchomości położonej w Bedzinie-Grodżcu przy ulicy Przechodniej 1, w celu
    prowadzenia dzialalności statutowej
    Zarządzenie Nr 0050.267.2019pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 28.08.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.09.2019 14:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.08.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.09.2019 11:00