Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.08.2019 r.

w sprawie:

  • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwaly w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odplatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
    Zarządzenie Nr 0050.268.2019 pdf
  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
    Zarządzenie Nr 0050.269.2019 pdf
    Zarządzenie Nr 0050.269.2019 tekst

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.08.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.09.2019 14:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.08.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:16.09.2019 07:51