Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.09.2019 r.

w sprawie:

  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego |ub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
    Zarządzenie Nr 0050.270.2019 pdf
  • zarządzenia konsultacji z Będzińska Radą Działalności Pożytku Publicznego projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze : włączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
    z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania
    Zarządzenie Nr 0050.271.2019 pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 2.09.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.09.2019 14:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.09.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.09.2019 14:53