DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 684 z późn.zm.) wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania albo w gminie, w której czasowo przebywa.

W tym celu wyborca powinien złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Wniosek składa się w Urzędzie Miejskim w Będzinie najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 8 października 2019 r.

Formularz wniosku o dopisanie do spisu wyborców (Zał. nr 1), można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 21 (parter).

Szczegółowe informacje dostępne są pod telefonem 32-267-91-27, 32-267-92-11.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.09.2019 12:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
11.09.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.09.2019 12:08

Rejestr zmian dokumentu

11.09.2019 12:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)