WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW

 

Zgodnie z art. 18 § 9 i art. 19 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.684 z późn. zm.)

  • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,

  • wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem niż adres ich zameldowania na pobyt stały,

  • wyborcy nigdzie nie zamieszkali, stale przebywający na obszarze gminy,

  • obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy,

 

mogą zostać wpisani na podstawie pisemnego wniosku (Zał. nr 1) składanego w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie do rejestru wyborców, po sprawdzeniu zamieszkiwania i jego charakteru (np. weryfikacja dokumentów potwierdzających stałość zamieszkiwania, przesłuchanie świadków w miejscu zamieszkania wyborcy) oraz wydaniu decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców w terminie 5 dni od złożenia wniosku. Do wniosku dołącza się kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemną deklarację (Zał. nr 2). Wpis do rejestru wyborców jest podstawą do ujęcia w spisie wyborców.

Formularze wniosków o wpisanie do rejestru wyborców można również pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich, Wojskowych i Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Będzinie – pokój 27 (parter).

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr telefonu 32-267-91-25, 32-267-92-33.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:
Data publikacji:
11.09.2019 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
11.09.2019
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.09.2019 12:13

Rejestr zmian dokumentu

11.09.2019 12:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)