Będzin, dnia 12 września 2019 r.

WPFZ.271.51.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Lipa, tel./fax: 32 267 92 45, aleksandra.lipa@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 2 tablic informacyjnych wg poniższej specyfikacji:

  • wysokość 80 cm,

  • szerokość 120 cm,

  • materiał: tworzywo sztuczne lub inny odpowiedni materiał o minimalnej żywotności 5 lat, odporny na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji,

  • kolor: jednostronny 4+0 (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

  • tablice mocowane na konstrukcji wsporczej umieszczonej w gruncie (Zamawiający nie posiada konstrukcji wsporczej, stanowi ona element zapytania ofertowego),

  • dolna krawędź tablic ma znajdować się na wysokości 180 cm,

  • tablice montowane na dwóch słupkach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3).

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60-miesięcznej gwarancji na tablice informacyjne.

Pełna treść dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn. Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.09.2019 12:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:12.09.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:08.11.2019 11:10