Będzin, dnia 9 września 2019 r.

WO.271.1.78.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin

reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

z siedzibą ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

Osoba do kontaktu: Iwona Kołosowska , tel.: 32 267 91 58,
e-mail: iwona.kolosowska@um.bedzin.pl

 

II. Przedmiot zamówienia: usługa pn.: Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

usługa pn.: Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych.

  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dowiezienie i odwiezienie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Będzina wraz z zapewnieniem opieki nad przewożonymi dziećmi w trakcie przejazdu, do szkół i ośrodków, do których zostały skierowane (systematyczne dowożenie wskazanych przez Zamawiającego dzieci niepełnosprawnych na trasie dom - szkoła/ośrodek - dom zgodnie z organizacją roku szkolnego w danej szkole/ośrodku oraz planem zajęć dydaktycznych dzieci, które umożliwiają dowożonym dzieciom realizację obowiązku szkolnego w okresie nauki), od 20 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: usługa pn.: Dowóz dzieci do szkół i placówek wychowawczych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:12.09.2019 14:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.09.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:23.09.2019 12:10