Będzin, dnia 19.09.2019r.

WRM-RI.7013.28.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie.

Przedmiotem zamówienia jest remont mogiły zbiorowej żołnierzy polskich poległych w latach 1919 – 1921 z granitu strzegomskiego, z krzyżami i grawerami nagrobnymi, położonej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza (parafia sosnowiecka) w Będzinie przy ul. Małobądzkiej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz rysunku remontu mogiły stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania oferowego.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

 

ZAMIESZCZONO DNIA 26.09.2019 r.

  • DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1 (ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO) treść dostępna w załączniku

 

ZAMIESZCZONO DNIA 27.09.2019 r.

  • DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 2 (ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO) treść dostępna w załączniku
  • Formularz ofertowy 27.09.2019 treść dostępna w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.09.2019 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.09.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:05.10.2019 00:02