OBWIESZCZENIE Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach

Katowice, dnia 20.09.2019

K-AR.5161.200.2019.KWK
RPW/15324/2019

 

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO


Na podstawie art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096, ze zm.) w zw. z art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 i 5, art. 36 ust. 1 pkt 5 oraz art. 94 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2067, ze zm.)

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach
zawiadamia

iż na wniosek Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., z siedzibą w Wysokiej przy ul. Lipowej 5a, 52-200 Wrocław, reprezentowanej przez pełnomocnika – pana Witolda Bembenek, z dnia 22 sierpnia 2019 roku (data wpływu: 22 sierpnia 2019 roku), uzupełnionego pismem z dnia 9 września 2019 roku (data wpływu: 11 września 2019 roku)
- wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych przy inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II, odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK86”, na terenie działek

 

Pełna treść Obwieszczenia dostępna w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Anna Ostrowska
Data na dokumencie:20.09.2019
Data publikacji:23.09.2019 14:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż