Będzin, 20 września 2019 r.

WPFZ.271.51.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej – ZIT

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

1

Gabidruk – Bogdan Waśniowski

ul. Garlicka 100, 32-087 Garlica Murowana

1.402,20 zł

2

3R Agencja Reklamowo-Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1, 56-120 Brzeg Dl.

1.476,00 zł

3

Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o.,

ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

1.180,80 zł

4

P.P.H.U. Janusz Ciosek Wielka Reklama

ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń

2.952,00 zł

5

CARTE S.C.

ul. 1 Maja 29, 42-300 Myszków

1.414,50 zł

6

PHU ALVA 1 Dariusz Ostrowski

ul. 1-go Maja 276, 41-710 Ruda Śląska

1.672,80 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Studio Reklamy DIGIDION Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice.

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE

 

Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w kwocie brutto słownie w ofercie firmy Gabidruk Bogdan Waśniowski na:

 

(słownie: tysiąc czterysta dwa złote 20/100)

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina
WICEPREZYDENT MIASTA
/-/ Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie, dostawa i montaż 2 tablic informacyjnych w ramach projektu „Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.09.2019 08:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:20.09.2019
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:02.10.2019 00:01