ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych”

Będzin, dnia 18.09.2019r.

WRM-RI.7013.30.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

I. ZAMAWIAJĄCY:
Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina 42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20
REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w celu promocji projektów realizowanych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” tj.: :
1) ”Termomodernizacja budynku Przedzszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie”, kwota udzielonej pomocy finansowej: 567.129,00zł,
2) „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie”, kwota udzielonej pomocy finansowej: 291.633,00 zł
poprzez wykonanie wszystkich usług niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Tablice powinny posiadać wymiary nie mniejsze niż 90cm x120cm i powinny być wykonane zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Tablice należy wykonać wraz z konstrukcją wolno stojącą umieszczoną w gruncie i trwale zamontować w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Tablica powinna być wykonana z tworzywa sztucznego lub innego odpowiedniego materiału o minimalnej żywotności 5 lat, odpornego na działanie czynników atmosferycznych – trwały i zapewniający czytelność informacji.

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 60-miesięcznej gwarancji na tablice informacyjne.

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:18.09.2019
Data publikacji:25.09.2019 15:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż