Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie

Będzin, 25.09.2019 r.

 

 

Ogłoszenie wyników konsultacji

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie.

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do projektu uchwały, natomiast Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała go pozytywnie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:25.09.2019
Data publikacji:30.09.2019 09:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż