BZK.271.14.2019                                                                                       Będzin, dnia 30.09.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Części zamówienia

Cena brutto

1

Sprzedaż Serwis STHIL Stanisław Lisowski

ul. Bartoszycka 9B

11-100 Lidzbark Warmiński

23.09.2019

Część I: Piła do stali i betonu

 

3700,00 zł

 

2

Delta Service

Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk,Robert Wargenau Spółka Jawna

ul. Marecka 66A 05-220 Zielonka

24.09.2019

Część IV: Aparat oraz Butle

32 591,41 zł

3

MATPOŻ Sp. Jawna

Irena Matusiak i Ireneusz Matusiak

ul.Łódzka 24 95-030 Rzgów

26.09.2019

Część I: Piła do stali i betonu

3 790,00 zł

Część II: Podpora teleskopowa, Agregat oddymiający, motopompa

12 080,00 zł

4

P.S. „SPRZĘT-POŻ” I.K. Zając Sp. J.

ul. Jagiełły 17e,
45-920 Opole

27.09.2019

Część I: Piła do stali i betonu

3 837,60 zł

Część II: Podpora teleskopowa, Agregat oddymiający, motopompa

12 915,00 zł

5

P.P.U.H Supron 1

Spółka Jawna Zenon Piasny, Zygmunt Czarnota

ul. Kluczewska 3 , 32-300 Olkusz

27.09.2019

Część I: Piła do stali i betonu

3 800,00 zł

Część II: Podpora teleskopowa, Agregat oddymiający, motopompa

12 287,70 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU:

 

Część I –Piła do stali i betonu

Sprzedaż Serwis STHIL Stanisław Lisowski, ul. Bartoszycka 9B, 11-100 Lidzbark Warmiński

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Część II – Podpora teleskopowa, Agregat oddymiający, motopompa

MATPOŻ Irena Matusiak i Ireneusz Matusiak Sp.J., ul. Łódzka24, 95-030 Rzgów

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

Część III- Radiotelefon przewożny:

Unieważnienie zapytania ofertowego w Części III.

 

Część IV- Aparat oraz butle Delta Service Stanisław Echilczuk, Iwona Kuziuk, Robert Wargenau, ul. Marecka 66A, 05-220 Zielonka

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: "Bezpieczny Będzin - Dobrze wyposażona straż pożarna gwarancją mojego bezpieczeństwa"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:30.09.2019 16:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:30.09.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:15.10.2019 00:06