wersja do wydruku Piotr Witelus 02.10.2019 10:18

Konsultacje projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

Na podstawie § 6 uchwały Nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Prezydent Miasta Będzina wydał Zarządzenie Nr 0050.305.2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

Konsultacje rozpoczynają się 2 października 2019 roku i potrwają do 15 października 2019 roku. Ich formą jest zamieszczenie projektu aktu na stronie internetowej, a komórką odpowiedzialną za ich przebieg jest Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

Organizacje pozarządowe mają dwa tygodnie na składanie ewentualnych uwag i propozycji do projektu Programu, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku.

Opinie prosimy przedkładać do Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pokój nr 117).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Konsultacje projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.10.2019
Data publikacji:02.10.2019 10:18

Rejestr zmian dokumentu

pokaż