Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.10.2019 r.

w sprawie:

 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Wesołej 15 i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.309.2019pdf
 • sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Niecałej oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.310.2019pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.47.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty na dofinansowanie opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019 roku
  Zarządzenie Nr 0050.311.2019pdf
 • ogłoszenia i organizacji pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych z jednoszczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu
  Zarządzenie Nr 0050.312.2019pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 3.10.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:03.10.2019 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:10.12.2019 11:41