wersja do wydruku Piotr Witelus 04.10.2019 09:46

Protokół z postępowania dot. „Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie

WRM-RI.7013.28.2019

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         276257446                       NIP:   6252430128

2. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: „Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie.

3. NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Oferenta

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

Przedsiębiorstwo Kamieniarsko Usługowe POMAR Krzysztof Krzywicki, Wiesław Krzywicki, Michał Krzywicki

Kranów 17 26-021 Daleszyce

 

73 800,00

Firma Handlowo-Usługowa Zuzanna Mikulska

Pl. 2-go Czerwca 26 26-060 Chęciny

66 526,35

Firma Kamieniarska Road Memory Sławomir Chudoba

ul. Kościelna 4 22-425 Grabowiec

159 000,00

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartłomiej Urbański

ul. Uthego 20 41-300 Dąbrowa Górnicza

65 800,00

JALPOL Sp. z o. o.

ul. Teatralna 9/802 41-200 Sosnowiec

93 603,00

 

 

4. NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY I UZASADNIENIE WYBORU

Stosownie do części VIII zaptania, Zamawiający zaprosił Przedsiębiorcę Bartłomieja Urbańskiego, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na rokowania dotyczące ceny oferty. Rokowania zostały przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego 02.10.2019 r. W ich wyniku ustalono ostateczną cenę oferty na 65 000,00 zł brutto.

Wybrano ofertę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartłomiej Urbański 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Uthego 20.

Najkorzystniejsza oferta, z najniższą ceną spośród wszystkich rozpatrywanych ofert.


 

Będzin 02.10.2019 r. ZATWIERDZAM

Z up. Prezydenta Miasta

WICEPREZYDENT MIASTA

Anna Drzewiecka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postępowania dot. „Remont mogiły zbiorowej na cmentarzu parafialnym Św. Tomasza w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.10.2019
Data publikacji:04.10.2019 09:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż