BZK.271.17.2019                                                                                          Będzin, dnia 07.10.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1

Michał Kosowicz

Kroczewo 146,

09-142 Załuski

27.09.2019

17 600,00 zł

 

  1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU:

 

Michał Kosowicz Kroczewo 146, 09-142 Załuski

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dostawa pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.10.2019 08:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:17.10.2019 00:02