WRM-RI.7013.31.2019                                                                                Będzin, dnia 08.10.2019r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA
O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina
42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe”.

 

Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej Park Dolna Syberka, znajdującej się na działce 19/30 obręb Będzin, o dodatkowe urządzenia zabawowe, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

 

III.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 5 tygodni od daty zawarcia umowy/przyjęcia zlecenia.

 

Pełna treść zapytania dostępna w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Uzupełnienie strefy aktywności rodzinnej o dodatkowe urządzenia zabawowe”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:08.10.2019 15:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:08.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:17.10.2019 00:02