wersja do wydruku Piotr Witelus 16.10.2019 12:43

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”

Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.


 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w okresie od 2 października do 15 października 2019 roku poprzez umieszczenie projektu Programu na stronie internetowej miasta www.bedzin.pl w zakładce NGO/Ogłoszenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Projekt Programu był dostępny również w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Będzinie (pokój 117).

Propozycje zmian do Programu mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej w zakładce NGO lub w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej.

W ww. terminie żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:16.10.2019
Data publikacji:16.10.2019 12:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż