Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych w Centrum Usług Społecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Będzinie w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Będzinie - wsparcie organizacji usług opiekuńczych na poziomie lokalnym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dla działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT. 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.: Prowadzenie zajęć terapeutycznych i edukacyjnych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Paweł Zuwalski
Informację wytworzył:Katarzyna Sosnowska
Data na dokumencie:16.10.2019
Data publikacji:16.10.2019 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż