WPFZ.271.65.2019

Będzin, 16.10. 2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Wykonanie audytu energetycznego porealizacyjnego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Będzinie przy ul. Szkolnej 3 , w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.3.1 - Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

ENVITERM S.C.

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Szwedzka 2

04.10.2019

1 476,00 zł

2.

DOMAR Marcin Domińczyk

25-224 Kielce, ul. Berberysowa 34

07.10.2019

1 168,50 zł

3.

Pracownia Projektowa „MIZAWA”

Mirosław Zawartka

41-200 Sosnowiec, ul. Andersa 31

07.10.2019

7 872,00 zł

4.

Pracownia Projektowa „AKWA”

inż. Barbara Antonowicz

87-100 Toruń, ul. Legionów 59/4

08.10.2019

3 990,00 zł

5.

TERMOCENT Sp. z o.o.

30-069 Kraków, ul. Smoluchowskiego 6/1

08.10.2019

3 690,00 zł

6.

BETA HEAT Wojciech Ćwirko

55-330 Prężyce, Prężyce 15 C

09.10.2019

2 460,00 zł

7.

Neptun EKO Jarosław Kozub

84-230 Rumia, ul. Słowackiego 3

09.10.2019

3 885,57 zł

8.

IEN S.A.

02-691 Warszawa ul. Kolady 3

09.10.2019

7 380,00 zł

9.

KRYNOS – Paweł Jabłecki

02-764 Warszawa, ul. Egejska 15/20

09.10.2019

2 060,25 zł

10.

ACT-ee Anna Brodecka

05-071 Sulejówek, ul. G. Narutowicza 38 B

10.10.2019

3 038,10 zł

11.

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec

30-033 Kraków, ul. H. Sienkiewicza 9/11

10.10.2019

2 583,00 zł

12.

Energia dla Miast Sp. z o.o.

43-190 Mikołów, ul. Katowice 80

11.10.2019

2 500,00 zł

13.

Eko Audytor Marek Mickaniewski

44-114 Gliwice, ul. Bekasa 1/37

11.10.2019

645,75 zł

14.

Perlex Paweł Zarzycki

31-635 Kraków, os. Oświecenia 13/33

11.10.2019

850,00 zł

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Eko Audytor Marek Mickaniewski, 44-114 Gliwice, ul. Bekasa 1/37

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

Wiceprezydent Miasta

Anna Drzewiecka

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wykonanie audytu energetycznego porealizacyjnego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie przy ul. Szkolnej 3 , w ramach projektu "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.10.2019 13:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:16.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.10.2019 00:02