wersja do wydruku Piotr Witelus 18.10.2019 10:57

XVI Sesja Rady Miejskiej Będzina

Będzin, dnia 17 października 2019 roku

BRM.0002.XVI.2019

 

 

Szanowna Pani/Pan

 

Radna/Radny

Rady Miejskiej Będzina

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 października 2019 roku (czwartek) na godzinę 10.00 XVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Ustalenie porządku obrad.

  3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

  4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019:

1/ wprowadzenie do informacji przez Wiceprezydenta Miasta
Annę Drzewiecką.

  1. Informacje o oświadczeniach majątkowych:

1/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dudzińskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej,

2/ informacja Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych.

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec „Osówka”,

2/ przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

3/ przyjęcia Regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023,

4/ wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023,

5/ zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok.

  1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

  2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:17.10.2019
Data publikacji:18.10.2019 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż