Będzin, dnia 17 października 2019 roku

BRM.0002.XVI.2019

 

 

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

 

 

Serdecznie zapraszam na XVI sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 24 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku
  szkolnym 2018/2019:

1/ wprowadzenie do informacji przez Wiceprezydenta Miasta Annę Drzewiecką.

 1. Informacje o oświadczeniach majątkowych:

1/ informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dudzińskiego o oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miejskiej,

2/ informacja Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego o oświadczeniach majątkowych pracowników samorządowych.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec „Osówka”,

2/ przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

3/ przyjęcia Regulaminu wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023,

4/ wyboru ławników sądowych na kadencję 2020 – 2023,

5/ zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok.

 1. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:18.10.2019 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:26.10.2019 00:00