WPFZ.271.66.2019                                                                                                Będzin, 17.10. 2019 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Wykonanie dwóch audytów energetycznych porealizacyjnych dla budynków edukacji przedszkolnej - Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie przy ul. Rutkowskiego 3A oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie przy ul. Skalskiego 4, w ramach projektu "Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie: 4.3.1 - Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Data wpływu oferty

Cena brutto

1.

BETA HEAT Wojciech Ćwirko

55-330 Prężyce, Prężyce 15 C

10.10.2019

4 305,00 zł

2.

ACT-ee Anna Brodecka

05-071 Sulejówek, ul. G. Narutowicza 38 B

10.10.2019

4 507,95 zł

3.

Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Żabia 34

 

10.10.2019

1 968,00 zł

4.

EkoProBud s.c.

43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 65

10.10.2019

6 150,00 zł

5.

GAMP s.c. Roman Krakowiak Maciej Pacholec

30-033 Kraków, ul. H. Sienkiewicza 9/11

10.10.2019

5 166,00 zł

6.

DOMAR Marcin Domińczyk

25-224 Kielce, ul. Berberysowa 34

14.10.2019

1 722,00 zł

7.

ENVITERM S.C.

42-612 Tarnowskie Góry, ul. Szwedzka 2

14.10.2019

2 337,00 zł

8.

ARGOX EcoEnergia

mgr inż. Tomasz Jaremkiewicz

03-566 Warszawa , ul. Dalanowska 46 lok. 59

14.10.2019

7 995,00 zł

9.

Pracownia Projektowa „AKWA”

87-100 Toruń, ul. Legionów 59/4

15.10.2019

7 000,00 zł

10.

Perlex Paweł Zarzycki

31-635 Kraków, os. Oświecenia 13/33

15.10.2019

1 500,00 zł

11.

IEN S.A.

02-691 Warszawa, ul. Kolady 3

15.10.2019

7 380,00 zł

12.

Enetech sp. z o.o.

30-552 Kraków, ul. Wielicka 28

16.10.2019 r.

4 305,00 zł

13.

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna

85-059 Bydgoszcz , ul. Unii Lubelskiej 4c

16.10.2019 r.

4 920,00 zł

14.

Energia dla Miast Sp. z o.o.

43-190 Mikołów, ul. Katowicka 80

16.10.2019 r.

6 150,00 zł

15.

ENTIP Maciej Ziobro

30-718 Kraków, ul. Myśliwska 63/20

16.10.2019 r.

1 210,00 zł

16.

Eko Audytor Marek Mickaniewski

44-114 Gliwice, ul. Bekasa 1/37

16.10.2019 r.

1 014,75 zł

17.

SUN GALLO s.c. Marcin Derendarz, Dorota Derendarz

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116

16.10.2019 r.

8 610,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU

 

Eko Audytor Marek Mickaniewski, 44-114 Gliwice, ul. Bekasa 1/37

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

 

V. INNE

 

1. W ofercie nr 1 dokonano poprawy omyłki pisarskiej z kwoty brutto słownie: „cztery tysiące pięć złotych” na „cztery tysiące trzysta pięć złotych”.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonanie dwóch audytów energetycznych porealizacyjnych dla budynków edukacji przedszkolnej - Przedszkola Miejskiego nr 4 w Będzinie przy ul. Rutkowskiego 3A oraz Przedszkola Miejskiego nr 13 w Będzinie przy ul. Skalskiego 4, w ramach projektu "Termomodernizacja budynków edukacji przedszkolnej - PM nr 4 i PM nr 13 w Będzinie"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:21.10.2019 09:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:21.10.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:29.10.2019 00:02