wersja do wydruku Piotr Witelus 25.10.2019 09:17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu cześci II zamówienia pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”

BZK.271.18.2019                                                                             Będzin, dnia 24.10.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: dostawa pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”.

 

III. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY WRAZ Z DATĄ WPŁYWU OFERTY I CENĄ:

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Data wpływu oferty

Części zamówienia

Cena brutto

1

Valorous Meblesklep.pl

ul.C.K. Norwida 40 C

62-005 Bolechowo- Osiedle

14.10.2019

Część I: Szafy Strażackie dla OSP Łagisza w Będzinie,

9 979,00 zł

2

FPH PROGMET Sp. z o. o. Sp. k

ul. Gliwicka 218,

43-190 Mikołów

17.10.2019

Część I: Szafy Strażackie dla OSP Łagisza w Będzinie

10 381,20 zł

3

„PROTEKO” Sp z o.o

ul. Hutnicza 1/1

42-600 Tarnowskie Góry

18.10.2019

Część I: Szafy Strażackie dla OSP Łagisza w Będzinie,

14 637,00 zł

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU:

 

Część I – Szafy Strażackie dla OSP Łagisza w Będzinie,

Valorous Meblesklep.pl, ul. C.K. Norwida 40 C, 62-005 Bolechowo- Osiedle

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta.

 

V. UNIEWAŻNIENIE

Część II zamówienia została unieważniona, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu cześci II zamówienia pn.: „ Inwestycje remontowo – modernizacyjne oraz zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP Łagisza”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.10.2019
Data publikacji:25.10.2019 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż