WRM-RI.7013.31.2019                                                                                Będzin, dnia 05.11.2019r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA   

O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                      

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina    

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20                                      

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Rozbudowa placu zabaw o dwa urządzenia zabawowe przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie”.

 

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa placu zabaw o dwa urządzenia zabawowe przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

 

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Rozbudowa placu zabaw o dwa urządzenia zabawowe przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:05.11.2019 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:05.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.11.2019 00:03