Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.11.2019 r.

w sprawie:

  • wprowadzenia harmonogramu kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina na II półrocze 2019 roku
    Zarządzenie Nr 0050.357.2019pdf
  • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.287.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 18.09.2019 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w formie bezprzetargowej na rzecz ich najemców, stanowiących własność Gminy Będzin z jednoczesną sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
    Zarządzenie Nr 0050.358.2019pdf

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 8.11.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.11.2019 08:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:14.11.2019 11:04