Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.11.2019 r.

w sprawie:

  • zmian w zarządzeniu Nr 0050.47.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019 roku
    Zarządzenie Nr 0050.362.2019
  • projektu uchwały w sprawie budżetu miasta na 2020 rok
    Zarządzenie Nr 0050.363.2019pdf, załącznik
  • projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020-2030
    Zarządzenie Nr 0050.364.2019pdf, załącznik

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 13.11.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:14.11.2019 11:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:29.01.2020 09:51