WPFZ.271.69.2019                                                                                     Będzin, 25 listopada 2019 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

ZAMAWIAJĄCY: Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625-24-30-128

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wykonanie, dostawa i montaż 4 tablic informacyjnych w ramach projektu„ Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy – odnowiona przestrzeń publiczna jednocząca ludzi, przyrodę i wydarzenia - Miasto Będzin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020 (EFRR), 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT

 

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn:. "Wykonanie, dostawa i montaż 4 tablic informacyjnych w ramach projektu „Zagospodarowanie bulwarów Czarnej Przemszy – odnowiona przestrzeń publicznajednocząca ludzi, przyrodę i wydarzenia - Miasto Będzin"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:26.11.2019 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:09.12.2019 00:03