Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Przedszkole Miejskie nr 9

im. Wandy Chotomskiej

 

 Siedziba

 42-500 Będzin

ul. Ignacego Krasickiego 6

 tel.

e-mail

strona internetowa

 

32 267-47-45

pm9bedzin@pm9.pl

www.pm9bedzin.edupage.org

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/PM9Bedzin/SkrytkaESP

 Dyrektor  Bożena Rajewska

Liczba oddziałów: 5
Liczba dzieci: 125
Przedszkole czynne w godz. od 6.00 do 17.00

 

Nasze przedszkole posiada:

- zmodernizowane i nowoczesne sale zajęć i ogród przedszkolny,
- komputery z łączem internetowym,
- różnorodne środki dydaktyczne dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci,
- tablice interaktywną, dary Froebla.

 

Przedszkole realizuje zajęcia dydaktyczno- wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
Ponadto wdrażamy:
- międzynarodowy program zdrowia psychicznego pn. „Przyjaciele Zippiego”,
- ogólnopolskie programy: pt."Optymistyczne przedszkole", "Dziecięca kraina kreatywności", "Kubusiowi przyjaciele natury",
- programy edukacyjne: "Klucz do uczenia się", "Kuferek tajemnic",
- innowacje pedagogiczne opracowane przez nauczycieli przedszkola,
- programy własne z zakresu edukacji plastycznej, teatralnej i muzycznej,
- program prozdrowotny pn."Zdrowy przedszkolak"
- projekt edukacyjny "Moje i twoje emocje" - "Z kangurkiem Bubusiem w świat emocji".


Przedszkole otrzymało wiele certyfikatów:
- krajowy certyfikat  "Przedszkole promujące zdrowie", "Kubusiowi przyjaciele natury"
"Optymistyczne przedszkole", "Akademia Zdrowego Przedszkolaka"

 

Przedszkole organizuje:

- zajęcia z języka angielskiego, rytmiki i gimnastyki ogólnorozwojowej we wszystkich grupach wiekowych,
- festyny, warsztaty edukacyjne dla rodziców,
- zajęcia otwarte,
- wyjścia do kina i teatru,
- wycieczki krajoznawcze i edukacyjne,
- kiermasze świąteczne,
- uroczystości związane ze świętami rodzinnymi, narodowymi i miejskimi,
- konkursy plastyczne, prozdrowotne dla dzieci z będzińskich szkół i przedszkoli,
- dzień Patrona,
- comiesięczne spotkania ze sztuką żywego słowa poprzez teatrzyki przedszkolne, spotkania z artystami, pisarzami,
- tydzień odkrywcy


Przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami użyteczności publicznej:
- Uniwersytetem Śląskim w Katowicach,
- Ośrodkiem Kultury,
- Teatrem Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana,
- Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- Szkołą Podstawową nr i 10 w Będzinie,
- Powiatowa Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
- Komendą Policji, Strażą Miejską i Strażą Pożarną,
- Wojewódzkim Zespołem Parków Krajobrazowych,
- Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Będzinie,
- Muzeum Zagłębia.
 

Nasze przedszkole spełnia oczekiwania klientów, zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój swoim wychowankom, przygotowuje do przeżycia sukcesu, daje dzieciom możliwość samorealizacji, w pracy z innymi, twórczego działania, kreatywnego myślenia, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, przestrzega praw dziecka.


Wizja naszego przedszkola:

 1. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka, przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 2. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.

 3. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią  twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Misja przedszkola:

Przedszkole:

 1. Stwarza atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.

 2. Zapewnia optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka, zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera w rozwijaniu zdolności i zainteresowań.

 3. Wykorzystuje naturalną potrzebę działania stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą u niego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania.

 4. Uczy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

 5. Kształtuje czynne postawy wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych oraz rozwija ogólną sprawność ruchową.

 6. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia potrzeby środowiska.

 7. Wychowuje dziecko aktywne, wrażliwe, samodzielne i radzące sobie z problemami.

 8. Otwarte jest na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola- partnerska współpraca z rodziną dziecka.

 9. Stwarza możliwości, aby każde dziecko kończące edukację przedszkolną było szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do ekspansji w nowym środowisku szkolnym.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 9 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 13:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.04.2020 10:28 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
26.02.2020 13:06 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
26.02.2020 13:06 Dodano załącznik "Statut przedszkola miejskiego nr 9 w
Będzinie.pdf"

(Piotr Witelus)
26.02.2020 13:06 Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
25.02.2019 12:46 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
25.02.2019 12:45 Dodano załącznik "Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie "

(Piotr Witelus)
25.02.2019 12:45 Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Piotr Witelus)
07.11.2018 09:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
05.11.2018 08:36 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
31.10.2018 12:16 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.09.2018 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
25.09.2018 13:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.11.2017 10:15 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
30.11.2017 10:15 Dodano załącznik "Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
30.11.2017 10:15 Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Michał Karoń)
10.08.2017 12:13 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.02.2017 14:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
08.02.2017 14:31 Usunięto załącznik Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Michał Karoń)
08.02.2017 14:31 Dodano załącznik " Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie"

(Michał Karoń)
20.08.2014 13:40 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.12.2012 08:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.12.2012 08:22 Dodano załącznik "Statut przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie "

(Michał Karoń)
21.12.2012 08:21 Usunięto załącznik STATUT (Michał Karoń)
26.10.2012 10:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 10:01 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 09:52 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2012 09:49 Dodano załącznik "STATUT" (Michał Karoń)
26.10.2012 09:49 Usunięto załącznik STATUT (Michał Karoń)
26.10.2012 09:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.09.2010 09:29 Dodano załącznik "STATUT" (Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:28 Usunięto załącznik Statut PM nr 9
(Michał Wiśniewski)
20.09.2010 09:28 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:38 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:38 Dodano załącznik "Statut PM nr 9"
(Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:37 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Michał Wiśniewski)
08.07.2010 12:33 Edycja dokumentu (Michał Wiśniewski)
20.09.2007 13:41 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 13:39 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie

(Aleksandra Bartosz)
20.09.2007 13:38 Dodano załącznik "Statut Przedszkola Miejskiego Nr 9 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
04.04.2006 09:33 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
30.06.2003 13:06 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)