wersja do wydruku Piotr Witelus 27.11.2019 11:44

Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie

Będzin, 22.11.2019 r.

 

 

Ogłoszenie wyników konsultacji

 

 

 

Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV/958/2010 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, ogłasza się wynik konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Będzinie:

 

W wymaganym terminie żaden z uprawnionych podmiotów nie wniósł uwag i opinii do projektu uchwały, natomiast Będzińska Rada Działalności Pożytku Publicznego zaopiniowała go pozytywnie.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:27.11.2019
Data publikacji:27.11.2019 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż