WRM-RI.7013.35.2019                                                                                Będzin, dnia 21.11.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA  

  O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                      

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina                                 

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20                                      

REGON:276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie”. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie, poprzez wykonanie wszystkich robót niezbędnych do oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego, a zakres robót przdstawiony został na zagospodarowaniu terenu stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).

 

Pełna treść dostępna w załączniku

ZAMIESZCZONO DNIA : 3.12.2019

  • DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW (treść w załączniku)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - robota budowlana pn.: „Budowa ogrodzenia boisk do siatkówki plażowej oraz streetball-u w Będzinie”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:28.11.2019 11:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.11.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:12.12.2019 00:00