wersja do wydruku Piotr Witelus 29.11.2019 11:04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019

Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019 r.

w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2019-2028
  Zarządzenie Nr 0050.382.2019pdf
 • wprowadzenia harmonogramu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Będzina na I półrocze 2020 roku
  Zarządzenie Nr 0050.383.2019pdf
 • sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie przy ul. Bory i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.384.2019pdf
 • ogłoszenia i organizacji I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Będzinie przy ul. Filtrowej
  Zarządzenie Nr 0050.385.2019pdf
 • sprzedaży w formie przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Będzin, położonej w Będzinie pomiędzy ulicami Energetyczną i Parkową o pow. łącznej 1 ha 4356 m2 i podania do publicznej wiadomości wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 0050.386.2019pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.47.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie 2019 roku
  Zarządzenie Nr 0050.387.2019pdf
 • zmian w zarządzeniu Nr 0050.47.2019 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie planu dofinansowania w 2019 roku form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Będzin oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które jest przyznawane dofinansowanie w 2019 roku
  Zarządzenie Nr 0050.388.2019pdf

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 29.11.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:29.11.2019
Data publikacji:29.11.2019 11:04