wersja do wydruku Piotr Witelus 06.12.2019 11:35

XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina

Będzin, dnia 5 grudnia 2019 roku

BRM.0002.XVIII.2019

 

 

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

 

 

 

Serdecznie zapraszam na XVIII sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Uroczyste wręczenie Stypendiów Miasta Będzina uczniom i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2018/2019.

 4. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020-2030:

  1. przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020-2030 przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020-2030.

 6. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2020 rok:

  1. przedstawienie projektu budżetu miasta Będzina na 2020 rok przez Skarbnik Miasta Annę Pawęzowską,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie budżetu miasta Będzina na 2020 rok.

 7. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej Będzina z działalności Rady Miejskiej w 2019 roku.

 8. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Będzina z działalności komisji w 2019 roku.

 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. przystąpienia Gminy Będzin do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 – 2020,

  2. zmiany Uchwały Nr XV/95/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Będzin na rzecz najemców,

  3. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Będzina, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

  4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w rejonie ulicy Gzichowskiej i Wolności,

  5. zmian budżetu miasta Będzina na 2019 rok,

  6. planu pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2020 roku,

  7. planów pracy Komisji Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2020 roku.

 10. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 11. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.12.2019
Data publikacji:06.12.2019 11:35

Rejestr zmian dokumentu

pokaż