wersja do wydruku Piotr Witelus 11.12.2019 12:40

ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.

WRM-RI.7013.34.2019                                                                                Będzin, dnia 10.12.2019r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMÓWIENIA   

O WARTOŚCI  NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ 

W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:                                      

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina                                 

42 - 500 Będzin ul. 11 Listopada 20                                      

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.

 

Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew znajdujących się na terenie miasta Będzina. Szczegółowy zakres zamówienia określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Przy wykonywaniu usługi należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

 

Pełna treść dostępna w załączniku

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - usługa pn.: „Wycinka drzew na terenie miasta Będzina”.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:10.12.2019
Data publikacji:11.12.2019 12:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż