Będzin, dnia 13 grudnia 2019 roku

Urząd Miejski Będzin

WKB.RPiW.3132.1.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. ZAMAWIAJĄCY

  Miasto Będzin reprezentowane przez

  Prezydenta Miasta Będzina

  adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

  REGON: 276257446 NIP: 6252430128

  e-mail: um@um.bedzin.pl

 2. NAZWA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: zapytanie ofertowe dotyczące wykonania bloczków opłaty targowej.

 3. NAZWA FIRM I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY:

Lp.

Nazwa oferenta

Adres

1

Przybylak Rafał "Media" Studio Reklamy, Drukarnia

42 – 500 Będzin al. Kołłątaja 73

2

Drukarnia WAMARK Dutkiewicz Marek

42 – 504 Będzin ul. Niepodległości 54

3

Graf Art Drukarnia Sp. z o.o.

20-728 Lublin ul. Pomorska 5

 

 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBORU:

Oferta nr 3 Graf Art Drukarnia Sp. z o.o., 20-728 Lublin ul. Pomorska 5.

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, która ma najniższą cenę spośród wszystkich rozpatrywanych ofert.

Kierownik

Referatu Podatów i Windykacji Anna Filik

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn.: wykonania bloczków opłaty targowej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:13.12.2019 12:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:21.12.2019 00:05