Będzin, dnia 16.12.2019 r.

WRM-RSiIM.272.2.000008.2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

 

II. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

"Utrzymanie i zarządzanie trzema szaletami miejskimi położonymi przy ul. Potockiego, przy ul. Spokojnej na terenie parku "Małpi Gaj" oraz przy ul. 11 Listopada na terenie bulwarów rzeki Przemszy w Będzinie wraz z przeprowadzeniem remontu szaletu przy ul. Potockiego".

 

III. NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

merger Andrzej Margiel

ul. M. Konopnickiej 17B/16, 42-506 Będzin

79.800,00

"Gemini Group" Dorota Jakubczyk

ul. Piłsudskiego 13/5,

42-500 Będzin

79.999,99

 

 

IV. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO ORAZ UZASADNIENIE WYBORU


 

merger Andrzej Margiel, ul. M. Konopnickiej 17B/16, 42-506 Będzin

 

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY "Utrzymanie i zarządzanie trzema szaletami miejskimi położonymi przy ul. Potockiego, przy ul. Spokojnej na terenie parku "Małpi Gaj" oraz przy ul. 11 Listopada na terenie bulwarów rzeki Przemszy w Będzinie wraz z przeprowadzeniem remontu szaletu przy ul. Potockiego"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:17.12.2019 10:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:16.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:25.12.2019 00:01