Będzin, dnia 20 grudnia 2019 roku

WO.272.47.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

  1. ZAMAWIAJĄCY

 

Miasto Będzin reprezentowane przez

Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON: 276257446 NIP: 625 24 30 128

telefon 32 267 92 10, faks 32 367 91 22

 

  1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

 

Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.

 

  1. NAZWA FIRMY, SIEDZIBA I ADRESY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

 

Lp.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

1

Szkol-Med Beata Jędrzejewska 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 30

66.000,00 zł4. SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Będzinie.

5. NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO
ORAZ UZASADNIENIE JEJ WYBOR
U

Szkol-Med Beata Jędrzejewska 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 30

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta, która ma najniższą cenę.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Usługa pn. Świadczenie opieki pielęgniarskiej nad dziećmi w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie miasta Będzina.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:20.12.2019 11:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:28.12.2019 00:00