wersja do wydruku Piotr Witelus 31.12.2019 10:00

Protokół z postępowania dotyczącego : "Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części."

WRM-RSiIM.271.19.2019

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Gmina Będzin reprezentowana przez Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:      276257446                          NIP:   6252430128

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT


 

Nazwa Oferenta

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

P.H.U. KONKRET Piotr Kornas

41 – 907 Bytom, ul. Małachowskiego 6/41

30.000,00


 

4. NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY I UZASADNIENIE WYBORU

Wybrano ofertę: P.H.U. KONKRET Piotr Kornas 41 – 907 Bytom, ul. Małachowskiego 6/41

 

Najkorzystniejsza oferta, z najniższą ceną.


 

Będzin 30.12.2019 r.

 

 

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Witkowska-Złocka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół z postępowania dotyczącego : "Odławianie zbłąkanych zwierząt dzikich i gospodarskich z zapewnieniem opieki, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach komunikacyjnych oraz zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt i ich części."
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:31.12.2019
Data publikacji:31.12.2019 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż