Będzin, dnia 7 stycznia 2020 roku

WPSiDG.8141.11.14.2019

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2365) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym pn: "Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina" w 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta kwotę w wysokości 37 800 złotych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konkursu pn: "Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:07.01.2020 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:07.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:22.01.2020 00:00