wersja do wydruku Piotr Witelus 08.01.2020 13:49

Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna

Będzin, dn. 08.01.2020 r.

 

Ogłoszenie
przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż drewna

 

Na podstawie zarządzenia nr 0151/469/2003 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 05.12.2003r. w sprawie zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów będących w posiadaniu Gminy Będzin zmienionego zarządzeniem nr 0151/510/2009 z dnia 13.11.2009r., zarządzeniem nr 0050/326/2011 z dnia 19.10.2011r., zarządzeniem nr 0050/26/2013 z dnia 24.01.2013r. oraz zarządzeniem nr 0050/431/2016 z dnia 14.11.2016 r.

Ogłaszam przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego miękkiego i twardego pozyskanego z wycinki na terenie miasta Będzina, tzw. park Rozkówka, teren przy Wieży Ciśnień, obręb Grodziec.

Termin składania ofert: 16.01.2020r. – 17.01.2020r.

Miejsce pozyskiwania drewna: Teren Miasta Będzina, tzw. park Rozkówka, teren przy Wieży Ciśnień

Cena wyjściowa za 1 m3 : 50,00 zł + 8% VAT – drewno opałowe miękkie

80,00 zł + 8% VAT - drewno opałowe twarde

Miejsce odbioru drewna: Będzin, tzw. park Rozkówka, teren przy Wieży Ciśnień

Ilość drewna: 75,51 m3 - drewno opałowe miękkie

116,75 m3 - drewno opałowe twarde

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Będzinie

ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w kancelarii urzędu z napisem „oferta na zakup drewna” (załącznik nr 1). Oferty złożone przed i po terminie nie będą rozpatrywane. W ofercie należy podać: cenę za m3 drewna. Ofertę należy złożyć na całą ilość drewna tj.: 192,26 m3 drewna przewidzianego do zakupu (załącznik nr 2). Za najkorzystniejszą ofertę należy uznać ofertę oferenta, oferującego najwyższą cenę za zakup 192,26 m3 drewna, według cen nie mniejszych niż 50,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe miękkie, 80,00 zł/m3 + 8 % VAT za drewno opałowe twarde. W przypadku takich samych ofert cenowych decyduje kolejność wpływu oferty. Opłatę należy uiścić zgodnie z poleceniem w terminie określonym w załączniku nr 2, w przeciwnym razie oferta zostanie anulowana.

Drewno należy odebrać i załadować z miejsca wycinki, 42-500 Będzin, tzw. park Rozkówka, teren przy Wieży Ciśnień we własnym zakresie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Będzinie ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin, pok. 124 lub telefonicznie (32) 267 91 98 w godzinach pracy Urzędu.

Wyniki przetargu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej. Oferty złożone niezgodnie z wymaganiami Prezydenta nie będą rozpatrywane.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż drewna
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Informację wytworzył:Aneta Witkowska-Złocka
Data na dokumencie:08.01.2020
Data publikacji:08.01.2020 13:49

Rejestr zmian dokumentu

pokaż