Zarządzenie Nr 30/2019

Prezydenta Miasta Będzina

z dnia 13 grudnia 2019 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach z udziałem Miasta Będzina na 2020 rok

 

Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późniejszymi zmianami), art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późniejszymi zmianami)

 

zarządzam:

 

§ 1

Zatwierdzić plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach     z udziałem Miasta Będzina na 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć głównemu specjaliście Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                    Prezydenta Miasta

   (-) Łukasz Komoniewski
   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan kontroli w Urzędzie Miejskim w Będzinie, jednostkach organizacyjnych gminy oraz spółkach z udziałem Miasta Będzina na 2020 rok
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:16.01.2020 08:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.12.2019
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:16.01.2020 08:52