Będzin, dnia 20 stycznia 2020 roku

WPSiDG.8141.11.1.2020

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

 

na podstawie art. 14 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 3 i 4 art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 2365) Prezydent Miasta Będzina podaje do publicznej wiadomości, iż konkurs ofert na realizację zadania publicznego na 2020 rok w ramach zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie  i problemem alkoholowym pn.: "Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina" w 2020 roku nie wpłynęła żadna oferta.

Na realizację zadania zabezpieczono w budżecie miasta kwotę w wysokości 35 280 złotych.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie wyników konkursu pn.: "Prowadzenie porad i konsultacji psychologicznych w Punktach Konsultacyjno - Informacyjnych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i problemem alkoholowym na terenie miasta Będzina"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:20.01.2020 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:20.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:28.01.2020 00:01