Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Marcina Szancera

 

 Siedziba


strona internetowa

e-mail

 42-500 Będzin
 ul. Kielecka 11

 www.przedszkole10bedzin.edupage.org

przedszkole@pm10.bedzin.pl
 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/PM10Bedzin/SkrytkaESP

 tel.   48 32 267 60 87
 Dyrektor  Iwona Trybała

 

 

Organizacja placówki:

 • Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00.

 • Przedszkole mieści się na osiedlu Warpie w wolnostojącym budynku.

 • Placówka przyjmuje dzieci zgodnie z zasadami rekrutacji w wieku od 3 do 6 lat.

 • Liczba wychowanków - 125 dzieci.

 • Liczba oddziałów- 5 grup liczących po 25 wychowanków.

Mocne strony przedszkola:

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 • Nowoczesna przestrzeń edukacyjna.

 • Duży i funkcjonalny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci.

 • Zdrowe i jakościowe posiłki przygotowywane z myślą o wychowankach.

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,

 • Rozwija aktywność twórczą,

 • Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą, sztuką,

 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki,

 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności, uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspokaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.

 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

 • Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.

 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie i są traktowani podmiotowo. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu  i życzliwy personel umiejętnie otacza opieką wszystkie dzieci.

 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.

 • Dla dzieci posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym prowadzone są zajęcia rewalidacyjne ze specjalistami, zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie , oraz realizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z potrzebami naszych wychowanków, by ułatwić im osiągnięcie dojrzałości szkolnej.

 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Posiadamy duży, przestronny plac, który zaspakaja potrzeby ruchowe naszych dzieci na świeżym powietrzu.

 • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno- wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę.

 • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jan Marcina Szancera w Będzinie, pracuje w oparciu o „Koncepcję pracy” i „Roczny plan pracy” zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, którego celem jest: „(…) wsparcie realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.

Dla dzieci najmłodszych i ich rodziców realizowany jest program adaptacyjny z edukacji społeczno-emocjonalnej pt. ,,Maluszek w Przedszkolu”. W ramach programu organizowane są ,,Dni Otwarte” w miesiącu czerwcu.

Aby uatrakcyjnić pobyt dzieci w przedszkolu organizujemy zajęcia adekwatne do wieku oraz zainteresowań wychowanków:

 • uroczystości i imprezy okolicznościowe: np. ,, Akademia Szancera”, Dzień Bajki- obchody Dnia Patrona”,

 • konkursy miejskie np. ,,Przedszkolny Mistrz gry w warcaby”,, Humor Przedszkolaka”;

 • integrację środowiska rodzinnego: np. jesienne grillowanie, festyny rodzinne, oraz wycieczki edukacyjne,

 • ciekawe dni w przedszkolu oraz programy własne i projekty edukacyjne.
   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:30.06.2003 13:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:04.03.2020 14:03