Przedszkole Miejskie nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe

 

Przedszkole Miejskie nr 10 im. Jana Marcina Szancera

 

 Siedziba


strona internetowa

e-mail

 42-500 Będzin
 ul. Kielecka 11

 www.przedszkole10bedzin.edupage.org

przedszkole@pm10.bedzin.pl
 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/PM10Bedzin/SkrytkaESP

 tel.   48 32 267 60 87
 Dyrektor  Iwona Trybała

 

 

 

Organizacja placówki:

 • Przedszkole czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.00.
 • Przedszkole mieści się na osiedlu Warpie w wolnostojącym budynku.
 • Placówka przyjmuje dzieci zgodnie z zasadami rekrutacji w wieku od 3 do 6 lat.
 • Liczba wychowanków - 125 dzieci.
 • Liczba oddziałów- 5 grup liczących po 25 wychowanków.

Mocne strony przedszkola:

 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Nowoczesna przestrzeń edukacyjna.
 • Duży i funkcjonalny plac zabaw dostosowany do potrzeb dzieci.
 • Zdrowe i jakościowe posiłki przygotowywane z myślą o wychowankach.

Przedszkole  Miejskie nr 10 im. Jan Marcina Szancera w Będzinie, pracuje w oparciu  o „Koncepcję pracy” i „Roczny plan pracy” zgodny  z podstawą  programową  wychowania przedszkolnego, którego celem jest: „(…) wsparcie realizowane przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna”.

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • Rozwija aktywność twórczą,
 • Rozwija zainteresowania muzyką, kulturą sztuką,
 • Obcuje ze sztuką,
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • Kreatywnie wyraża własne myśli, doświadczenia i wrażenia odbierane z rzeczywistości,
 • Poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej atmosferze.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 

 • Przedszkole zapewnia każdemu dziecku wszechstronny rozwój jego talentów i zdolności, uczy działać w zespole, a poprzez rozbudzanie dziecięcej aktywności zaspokaja naturalną ciekawość poznawania otaczającego świata, przygotowuje je do odniesienia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci  i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.
 •  Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę  o otaczającym świecie.
 • Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie i są traktowani podmiotowo. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu  i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.
 • Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Poszukują innowacyjnych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności zawodowe.
 • Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Wszyscy pracownicy naszej placówki współpracują ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.
 • Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Posiadamy duży, przestronny plac, który zaspakaja potrzeby ruchowe naszych dzieci  na świeżym powietrzu, Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno- wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

 

Praca dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcza realizowana w oparciu o: „Nasze przedszkole”  M. Kwaśniewska, W. Żaba - Żabińska – program edukacji przedszkolnej uwzględniający rozwój aktywności dzieci. Ponadto nauczyciele realizują programy własne z różnych dziedzin edukacyjnych: „Hey, Hi, Hello” A. Archer - zabawy z językiem angielskim., „ Maluszek w przedszkolu” –program adaptacyjny, „Kochamy przyrodę”, „Jestem wrażliwym artystą”  D. Kołodziej, „Zdrowe przedszkolaki to aktywne przedszkolaki” (program gimnastyki korekcyjnej) A. Kantor,  „Przedszkolna era Jana Marcina Szancera” G. Bujak, „Mały przyrodnik” A. Rojek, L. Supernak, „Gdy Motylek tańcuje nóżek nie żałuje” A. Puc.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przedszkole Miejskie nr 10 w Będzinie - informacje podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.06.2003 13:29

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.12.2019 11:38 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
13.12.2019 11:38 Dodano załącznik "statut Przedszkole Miejskie nr 10"
(Piotr Witelus)
13.12.2019 11:37 Usunięto załącznik statut Przedszkole Miejskie nr 10
(Piotr Witelus)
15.10.2019 12:58 Edycja dokumentu (Piotr Witelus)
15.10.2019 12:58 Dodano załącznik "statut Przedszkole Miejskie nr 10"
(Piotr Witelus)
15.10.2019 12:58 Usunięto załącznik statut Przedszkole Miejskie nr 10
(Piotr Witelus)
10.06.2019 14:49 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
10.06.2019 14:49 Usunięto załącznik statut Przedszkole Miejskie nr 10
(Michał Karoń)
10.06.2019 14:49 Dodano załącznik "statut Przedszkole Miejskie nr 10"
(Michał Karoń)
31.10.2018 12:17 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.06.2018 09:33 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.01.2018 14:18 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.01.2018 14:18 Usunięto załącznik statut Przedszkole Miejskie nr 10
(Michał Karoń)
24.01.2018 14:18 Dodano załącznik "statut Przedszkole Miejskie nr 10"
(Michał Karoń)
22.09.2017 13:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2016 15:02 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
26.10.2016 15:02 Dodano załącznik "statut Przedszkole Miejskie nr 10"
(Michał Karoń)
26.10.2016 15:02 Usunięto załącznik statut Przedszkole Miejskie nr
10_2015.pdf

(Michał Karoń)
31.05.2016 13:34 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.11.2015 15:24 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
04.11.2015 15:24 Dodano załącznik "statut Przedszkole Miejskie nr
10_2015.pdf"

(Michał Karoń)
04.11.2015 15:23 Usunięto załącznik statut 15 luty 2011.pdf
(Michał Karoń)
08.05.2015 11:26 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.08.2014 13:41 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.04.2013 08:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.04.2013 08:14 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
15.04.2013 08:07 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
19.03.2013 12:25 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
11.07.2012 14:56 Edycja dokumentu (Piotr Biniek)
11.07.2012 14:56 Dodano załącznik "statut 15 luty 2011.pdf"
(Piotr Biniek)
11.07.2012 14:55 Usunięto załącznik STATUT Przedszkola Miejskiego Nr 10 w
Będzinie

(Piotr Biniek)
17.04.2009 10:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.04.2009 10:06 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
16.04.2009 21:56 Dodano załącznik "STATUT Przedszkola Miejskiego Nr 10 w
Będzinie"

(Aleksandra Bartosz)
16.04.2009 21:39 Usunięto załącznik Statut Przedszkola Miejskiego Nr 10
(Aleksandra Bartosz)
02.07.2003 06:55 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
30.06.2003 13:29 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)