Będzin, dnia 23 stycznia 2020 roku

BRM.0002.XIX.2020

 

Szanowna Pani

Szanowny Pan

 

Serdecznie zapraszam na XIX sesję Rady Miejskiej Będzina, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Ustalenie porządku obrad.

 3. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.

 4. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2020 rok:

  1. przedstawienie sprawozdania za 2019 rok i programu na 2020 rok przez Wiceprezydent Miasta Będzina Anetę Witkowską-Złocką,

  2. przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Nr VI/22/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham w 2019 roku,

  5. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys i Basse-Ham oraz miastem Obuchów w 2020 roku.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zmiany Uchwały nr XV/88/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
   i mieszkaniach chronionych,

  2. przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych (WPI) w mieście Będzin na lata 2020 – 2022,

  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4708S-ul. Czesława Miłosza-etap II",

  4. zmian budżetu miasta Będzina na 2020 rok,

  5. zmiany uchwały Nr XVIII/126/2019 Rady Miejskiej Będzina z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2020-2030.

 6. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

 7. Zakończenie obrad sesji.

 

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:23.01.2020 13:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.02.2020 00:00