WRM-RSiIM.271.20.2019

 

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA

1.ZAMAWIAJĄCY

Miasto Będzin reprezentowane przez Prezydenta Miasta Będzina

Adres: ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin

REGON:         276257446                       NIP:   625-24 30 128

2.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin.

3.NAZWY FIRM, SIEDZIBY I ADRESY OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY  ORAZ CENY ZŁOŻONYCH OFERT.

 

Nazwa Wykonawcy

Adres

Oferowana cena w zł (brutto)

  1. "AmigoVet" Centrum Leczenia Zwierząt Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Robert Imioło.

ul. Wojciecha Kilara 48,

42-506 Będzin

11 450,00


 

4. NAZWA WYBRANEGO WYKONAWCY I UZASADNIENIE WYBORU

Wybrano ofertę: AmigoVet" Centrum Leczenia Zwierząt Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Robert Imioło.

Najkorzystniejsza oferta.

 

Będzin 22.01.2020 r.

ZATWIERDZAM

Z up. Prezydenta Miasta Będzina

WICEPREZYDENT MIASTA

Aneta Drzewiecka

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: Przeprowadzenie kastracji i sterylizacji u kotów wolno żyjących z terenu gminy Będzin
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Piotr Witelus
Data publikacji:24.01.2020 09:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Drzewiecka
Data na dokumencie:22.01.2020
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:01.02.2020 00:00